Superlocal

WATERKRINGLOOP

Gesloten waterkringloop SUPERLOCAL

De basisgedachten van SUPERLOCAL – slow-less-local – kun je ook loslaten op het water in het gebied. De komende jaren doen we ervaring op met een ‘gesloten waterkringloop’: regenwater uit het gebied wordt opgevangen en gezuiverd tot drinkwater, in combinatie met lokale zuivering van gebruikt water en waterbesparende maatregelen in de woningen.

 

Hemel-, drink-, (gezuiverd) grijs, was- en zwart water

Voor de gesloten waterkringloop binnen SUPERLOCAL werken vier ‘waterpartners’ nauw samen: WML (levering drinkwater), WBL (verwerking afvalwater), gemeente Kerkrade (eigenaar infrastructuur) en HEEMwonen (eigenaar woningen). In de gesloten waterketen krijgt regenwater een tweede en zelfs een derde leven. Het regenwater wordt opgevangen en gezuiverd tot drinkwater. Afvalwater uit de douche en wasbak (grijs water) wordt gezuiverd door planten, tot waswater dat gebruikt kan worden in een (centrale) wasserette en autowasstraat. Het gebruik van vacuümtoiletten en voedselrestenvermalers in de woningen zorgt voor een zeer geconcentreerde stroom zwart water. Via vergisting ontstaan uit dat zwart water biogas, dat wordt omgezet in elektriciteit of warmte, en hoogwaardige meststof.

Slow, less, local

Samen gaven we invulling aan de basisfilosofie van SUPERLOCAL:

SLOW: Regenwater en gebruikt drinkwater krijgen de kans om – slow – opgenomen te worden in de omgeving zonder wateroverlast. De snelle regenwater en drinkwaterpieken worden zo vertraagd.
LESS: Maatregelen in de woningen, zoals vacuümtoiletten, voedelrestvermalers en een gezamenlijke wasserette zorgen voor minder – less – watergebruik.
LOCAL: Zolang als mogelijk blijft het water in gebruik in de – local – eigen wijk. Drinkwater maken en afvalwater zuiveren gebeurt ter plekke. Dat bespaart en produceert energie. Het zorgt ook voor de terugwinning en productie van grondstoffen zoals zoet water, voedingsstoffen (mest) en riet.

Klimaatverandering

Door het realiseren van de gesloten waterkringloop experimenteren de (water)partners met een voor Nederland nieuw en uniek systeem. Geen grote zuiveringsinstallaties en kilometers leidingwerk, maar lokale systemen die slim op elkaar inspelen. Een druppel water heeft in deze buurt meerdere levens. Als het met bakken uit de lucht valt kan dit ernstige schade veroorzaken. Daarom worden alle piekbuien (veel neerslag in korte tijd) veilig opgevangen. En beperken we het drinkwater (piek)verbruik voor bewoners in warme, droge periodes zonder dat zij hier iets van merken. Door deze unieke samenwerking zorgen we ervoor dat onze voeten droog blijven en de drinkwatervoorziening ook voor toekomstige generaties verzekerd blijft.

Europese subsidies

De vier ‘lokale (water)partijen’ in het project – gemeente Kerkrade, HEEMwonen, WBL en WML – ontvangen voor het werk €2,5 miljoen Europese LIFE-subsidie. LIFE is het Europese subsidieprogramma voor de ontwikkeling en uitvoering van het Europese natuur- en milieubeleid. Daarbij staan natuur en biodiversiteit, milieu en efficiënt hulpbronnengebruik en klimaatverandering centraal. Omdat het internationaal delen van kennis een belangrijk speerpunt van het project is, draait ook de Vlaamse Watergroep mee in het project met een kleinschaligere replicatie variant in West-Vlaanderen. 

 

De ‘gesloten waterkringloop’ van SUPERLOCAL wordt ook deels ondersteund door de Europese subsidie van Urban Innovative Actions.