Klankbordgroep SUPERLOCAL

Bij SUPERLOCAL vinden we het belangrijk om omwonenden van het projectgebied te betrekken. In mei 2017 is de klankbordgroep opgestart, waarbij omwonenden meedenken over en participeren in het project.

Een selectie van de omwonenden hebben zich aangemeld als kartrekker, zij zijn het aanspreekpunt voor de omwonenden en inventariseren vragen en reacties uit de buurt.

De kartrekkers zijn:
Anita Hanssen
Roger Kemmerling
Patrick Vroomen
Joost Wetzelaer
Raoul Borgans
Leopold Janssen

U kunt contact opnemen met de klankbordgroep door een e-mail te sturen naar buurtoverleg@superlocal.eu.

Hier treft u de presentatie van de klankbordgroep van 15 november 2017. Tijdens deze bijeenkomst werd onder andere de stedenbouwkundige visie besproken. Dit betreft een conceptvisie op het projectgebied, in de klankbordgroep wordt hier samen verder vorm aan gegeven.

Het laatste SUPERLOCAL nieuws

Scroll naar top