Resultaten

De kennis en resultaten die in het SUPERLOCAL-project worden opgedaan, zijn openbaar toegankelijk, zodat deze bij andere projecten, zowel in Nederland als in de rest van Europa, kan worden toegepast. Het is ons doel om (commerciële) partijen, bewoners en de volgende generatie te inspireren tot circulariteit. Inmiddels zijn er drie SUPERLOCAL publicaties uitgebracht, die zijn op deze pagina terug te vinden. 

  • SUPERLOCAL Indexation publicatie

Een overzicht van de resultaten uit de Indexation-fase van het SUPERLOCAL-project. De Indexation-fase is een nulmeting van het SUPERLOCAL projectgebied: welke middelen, waarden en kwaliteiten zijn reeds aanwezig? Daarnaast is in deze fase onderzocht wat de mogelijkheden op het gebied van circulair bouwen zijn.

  • Burenboek (A)BCD360

In het eerste burenboek ‘Jidderinne vólt ziech doa heem’, komen bewoners aan het woord die in de flats hebben gewoond. In het nieuwe Burenboek (A)BCD360o is het perspectief 180° gedraaid. Omwonenden vanuit de wijk vertellen hoe zij de flats vroeger en nu ervaren.

18 ontmoetingen zijn vertaald in tekst en beeld: 18 foto’s met zicht op de flats en 46 thematische teksten. Het belangrijkste is echter de kaart: een schematische weergave van de flats, waarin alle aan bod gekomen zaken zijn verbeeld. De kaart biedt toegang tot alle teksten en vormt een geheugensteuntje ofwel ‘mental map’ die in één oogopslag de belangrijke en markante inzichten toont.

  • Burenboek

‘Jidderinne vólt ziech doa heem’ (juli 2015) is de titel van het Burenboek over de hoogbouwflats in Bleijerheide.
In het Burenboek vertellen huidige en voormalige bewoners over het leven in en om de flat in Bleijerheide. De bewoners blikken terug op het verleden, vertellen over het heden en denken na over de toekomst van deze markante plaatst in Kerkrade. Al deze verhalen zijn gebundeld tot een prachtig tijdsdocument; het Burenboek.

Scroll naar top