Resultaten

De kennis en resultaten die in het SUPERLOCAL-project worden opgedaan, zijn openbaar toegankelijk, zodat deze bij andere projecten, zowel in Nederland als in de rest van Europa, kan worden toegepast. Het is ons doel om (commerciële) partijen, bewoners en de volgende generatie te inspireren tot circulariteit. Inmiddels zijn er drie SUPERLOCAL publicaties uitgebracht, die zijn op deze pagina terug te vinden. 

Een overzicht van de resultaten uit de Play-fase van het SUPERLOCAL-project. Om te komen tot de definitieve plannen van het project zijn de afgelopen jaren experimenten uitgevoerd om te onderzoeken of en hoe materialen uit het gebied gebruikt kunnen worden voor nieuwe woningen. Deze experimenten met circulair bouwen zijn nu gebundeld tot een publicatie, de SUPERLOCAL Play-publicatie.

Klik hier om de .pdf versie te downloaden


Een overzicht van de resultaten uit de Indexation-fase van het SUPERLOCAL-project. De Indexation-fase is een nulmeting van het SUPERLOCAL projectgebied: welke middelen, waarden en kwaliteiten zijn reeds aanwezig? Daarnaast is in deze fase onderzocht wat de mogelijkheden op het gebied van circulair bouwen zijn.

In het eerste burenboek ‘Jidderinne vólt ziech doa heem’, komen bewoners aan het woord die in de flats hebben gewoond. In het nieuwe Burenboek (A)BCD360o is het perspectief 180° gedraaid. Omwonenden vanuit de wijk vertellen hoe zij de flats vroeger en nu ervaren.

18 ontmoetingen zijn vertaald in tekst en beeld: 18 foto’s met zicht op de flats en 46 thematische teksten. Het belangrijkste is echter de kaart: een schematische weergave van de flats, waarin alle aan bod gekomen zaken zijn verbeeld. De kaart biedt toegang tot alle teksten en vormt een geheugensteuntje ofwel ‘mental map’ die in één oogopslag de belangrijke en markante inzichten toont.

Klik hier om Burenboek (A)BCD360 te downloaden.

‘Jidderinne vólt ziech doa heem’ (juli 2015) is de titel van het Burenboek over de hoogbouwflats in Bleijerheide.
In het Burenboek vertellen huidige en voormalige bewoners over het leven in en om de flat in Bleijerheide. De bewoners blikken terug op het verleden, vertellen over het heden en denken na over de toekomst van deze markante plaatst in Kerkrade. Al deze verhalen zijn gebundeld tot een prachtig tijdsdocument; het Burenboek.

Klik hier om Burenboek Jidderinne vólt ziech doa heem te downloaden.

Scroll naar top

Om deze website goed te laten werken maken we gebruik van cookies.