Superlocal

EXPOGEBOUW

Het expogebouw is een bouwkundig experiment om te onderzoeken of het mogelijk is om woningen te maken van materialen en bouwstoffen die vrijkomen bij de sloop van de flat uit de Ursulastraat. Het gebouw bevat de belangrijkste elementen van een reguliere woning, waardoor het als test kan fungeren voor de toekomstige gebiedsontwikkeling. Het expogebouw moet uitwijzen of hergebruik van de (sloop)materialen uit de flats in Bleijerheide economisch, technisch en maatschappelijk haalbaar is. De kennis die is opgedaan bij de realisatie van het expogebouw dient als basis van de toekomst van dit projectgebied en is een voorbeeld voor de realisatie van de circulaire ambities op nationaal niveau.

De betrokken partners uit het bouwteam hebben samen het expogebouw ontworpen, de grondstoffen gedolven en het gebouw gerealiseerd. In samenwerkingsverband zorgde Maurer United Architects voor het ontwerp, bepaalde en bewaakte Volantis de constructieve randvoorwaarden, diende Dusseldorp als leverancier van de elementen en is Bouwbedrijven Jongen verantwoordelijk voor de bouwkundige montage en afwerking van het paviljoen. De gemeente Kerkrade, HEEMwonen en IBA Parkstad hebben de ambitie en uitgangspunten van het concept bewaakt en gecoördineerd.

Totstandkoming SUPERLOCAL expogebouw

In juni 2017 is gestart met de duurzame sloop en ‘demontage’ van de hoogbouwflat aan de Ursulastraat. De materialen die bij de sloop vrijkomen vormen de basis van het expogebouw. Voor de realisatie van het expopaviljoen is een deel van het betonnen casco van een appartement op de tiende verdieping in drie elementen gezaagd, opgesplitst en uitgehesen. Ieder element had een gewicht van circa 40 ton en is met behulp van een 52-meter hoge kraan op een trailer gehesen en vervoerd naar de juiste bestemming binnen het projectgebied. Een unieke gebeurtenis in zijn soort.
Het gebouw bestaat zo veel als mogelijk uit hergebruikte materialen. Aluminium buizen, radiatoren, plaatmaterialen, kozijnen, voordeuren, hekwerken, borstweringen en een keukenunit zijn hergebruikt. De bestrating rondom het expogebouw is ook volledig gemaakt van hergebruikte materialen. De originele bestrating en vloerplaten uit de woningen van de flat aan de Ursulastraat zijn hiervoor gebruikt, maar ook hergebruikt materiaal van andere locaties is hier toegepast.

Uiteindelijk zal er een evaluatie plaatsvinden door een externe partij, die de realisatie van het expogebouw d.m.v. een haalbaarheidsanalyse toetst op de economische, technische en maatschappelijke pijlers. Indien het concept haalbaar blijkt zal HEEMwonen circa 25 grondgebonden woningen in dezelfde gedachtegang ontwikkelen.

 

Hoogwaardig hergebruik

Een van de uitdagingen binnen het SUPERLOCAL-project is om op verschillende korrelgroottes hoogwaardig hergebruik te realiseren. Met korrelgroottes wordt bedoeld in hoeverre materialen hergebruikt worden. De grootste korrel is het behouden van het volledige casco van de flat, de middelste korrel zijn elementen zoals vloer- en wanddelen en in het geval van de kleinste korrel worden de gedolven grondstoffen ingezet om nieuwe materialen te produceren. Sloopbedrijf Dusseldorp kwam met het vooruitstrevende idee om een gedeelte van een woning compleet uit een flat te hijsen. Deze vorm van hergebruik valt onder de middelste korrel. Alle betrokken partijen zijn vroegtijdig in het proces betrokken en hebben nauw samengewerkt om het idee uit te werken tot een uitvoerbaar concept.

 

Expogebouw als input voor verdere gebiedsontwikkeling

De kennis die is opgedaan bij de ontwikkeling van dit expogebouw wordt direct vertaald naar de verdere gebiedsontwikkeling. De Europese Urban Innovative Actions subsidie maakt de realisatie van vier proefwoningen mogelijk. Het doel is dat deze woningen, die gemaakt worden van hergebruikte materialen uit flat C, eind 2018 worden opgeleverd.

 

 

SUPERLOCAL is mede gesubsidieerd door IBA Parkstad B.V.