Wonen in SUPERLOCAL

SUPERLOCAL is een unieke gebiedsontwikkeling. Zoveel mogelijk materialen en kwaliteiten uit dit gebied met voorheen vier hoogbouwflats worden hergebruikt. We zijn op zoek naar toekomstige bewoners voor onze SUPERLOCAL flat die zich aangesproken voelen door de duurzame doelstellingen van het project en willen meedenken en meedoen om invulling te geven aan het buurtcentrum en de openbare ruimte. 

Bent u geïnteresseerd in duurzaam wonen in het SUPERLOCAL gebied? Meedenken en meedoen is een voorwaarde om in aanmerking te komen voor een woning. Stuur ons nu uw motivatie waarom u graag in de SUPERLOCAL flat wilt wonen. 

Impressies van de Voorterstraat

Gezocht: duurzaamheidsambassadeurs voor de SUPERLOCAL flat

Om u in te schrijven wordt u verwezen naar onze nieuwe website: https://www.woneninsuperlocal.nl/#inschrijven

Motiveer in het motivatieformulier wat u “heeft” met duurzaamheid. Niet alleen het milieu, maar ook met duurzaam gemeenschappelijk wonen. Wat zou u kunnen bijdragen aan deze buurt? 

Kunt u ons overtuigen dat u duurzaamheid belangrijk vindt en graag in één van de appartementen wilt wonen?  Dan nodigen wij u graag uit voor een gesprek.In dat gesprek gaan we nader kennis maken en kunnen zaken uitgebreider besproken worden. Als aan alle randvoorwaarden wordt voldaan (inkomen, passend toewijzen etc) en we een gemeenschappelijk idee over duurzaamheid hebben dan komt u mogelijk in aanmerking voor een appartement in het project SUPERLOCAL.

Scroll naar top

Om deze website goed te laten werken maken we gebruik van cookies.