SUPERLOCAL

Super Circular Estate

Circulaire gebiedsontwikkeling in Parkstad Limburg

Werkzaamheden openbare ruimte

Het aanleggen van de openbare ruimte gebeurt in delen. Op het plaatje hieronder staat aangegeven wanneer wat aan de beurt is.

Blauw = 2020: aanleg infra, maart 2021: overige inrichting
Groen = vanaf maart 2021: aanleg infra. Tot ongeveer augustus 2021: overige inrichting
Rood = vanaf juni 2021 tot eind 2022: aanleg infra

Aanleg wegen en gebruik van beton

Bij SUPERLOCAL worden onder andere materialen uit de flats hergebruikt voor de bouw van woningen en de aanleg van de openbare ruimte. De aanleg van de straat bij de 15 grondgebonden woningen is gebeurd met gerecycled beton. Het onderzoeken van de mogelijkheid om beton uit de flat zodanig te verwerken tot nieuw bruikbaar beton is een onderdeel van de Europese UIA-subsidie. Om de goede samenstelling te krijgen voor het betonmengsel zijn diverse onderzoeken verricht en is er een Kwaliteitsplan opgesteld.

Opruimen terrein

De komende maanden zal het projectgebied nabij de 3 UIA-woningen worden opgeruimd zodat het terrein netter gaat uitzien en het terrein geschikt wordt gemaakt voor herinrichting. Dit zorgt er hopelijk voor dat inwoners ook netter omgaan met het gebied. De aanplant van de bomen staat gepland eind 2021.

Openbare verlichting

Onlangs is het ontwerp voor de openbare ruimte goedgekeurd. Het plaatsen van de lichtmasten zal fasegewijs plaatsvinden. De lichtmasten voor de blauwe fase worden in de eerste helft van 2021 geplaatst.

Scroll naar boven

Om deze website goed te laten werken maken we gebruik van cookies.