Werkzaamheden openbare ruimte

Het aanleggen van de openbare ruimte gebeurt in delen. Op het plaatje hieronder staat aangegeven wanneer wat aan de beurt is.

Blauw = 2020: aanleg infra, maart 2021: overige inrichting
Groen = vanaf maart 2021: aanleg infra. Tot ongeveer augustus 2021: overige inrichting
Rood = vanaf juni 2021 tot eind 2022: aanleg infra

Aanleg wegen en gebruik van beton

Bij SUPERLOCAL worden onder andere materialen uit de flats hergebruikt voor de bouw van woningen en de aanleg van de openbare ruimte. De aanleg van de straat bij de 15 grondgebonden woningen is gebeurd met gerecycled beton. Het onderzoeken van de mogelijkheid om beton uit de flat zodanig te verwerken tot nieuw bruikbaar beton is een onderdeel van de Europese UIA-subsidie. Om de goede samenstelling te krijgen voor het betonmengsel zijn diverse onderzoeken verricht en is er een Kwaliteitsplan opgesteld.

Opruimen terrein

De komende maanden zal het projectgebied nabij de 3 UIA-woningen worden opgeruimd zodat het terrein netter gaat uitzien en het terrein geschikt wordt gemaakt voor herinrichting. Dit zorgt er hopelijk voor dat inwoners ook netter omgaan met het gebied. De aanplant van de bomen staat gepland eind 2021.

Openbare verlichting

Onlangs is het ontwerp voor de openbare ruimte goedgekeurd. Het plaatsen van de lichtmasten zal fasegewijs plaatsvinden. De lichtmasten voor de blauwe fase worden in de eerste helft van 2021 geplaatst.

Bouwdoeken aan de hekken rondom het terrein

Informatieve bouwdoeken

Sinds 22 februari hangen aan de hekken om het projectgebied informatieve bouwdoeken. Naast het geven van allerlei informatie zorgen ze ook voor het fraaier uitzien

Lees verder »
Verkeersbord schuin parkeren Ursulastraat

Parkeren in Ursulastraat

In de Ursulastraat zijn parkeerproblemen ontstaan, omdat de nieuwe bewoners van de 15 grondgebonden woningen op dit moment van de parkeergelegenheid in deze straat gebruik

Lees verder »
Scroll naar top

Om deze website goed te laten werken maken we gebruik van cookies.