SUPERLOCAL

Super Circular Estate

Circulaire gebiedsontwikkeling in Parkstad Limburg

Update werkzaamheden SUPERLOCAL projectgebied

In dit nieuwsbericht leest u meer over de laatste stand van zaken van de werkzaamheden in het SUPERLOCAL-projectgebied. 

Voortgang Voorterstraat

De opbouw van de Voorterstraat is van start. Begin maart zijn de voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. In het gebied zijn bouwketen geplaatst en de funderingspalen van de flat zijn geboord.

Op dit moment wordt er gewerkt aan de fundering van de nieuwe aanbouw van de Voorterstraat. Als de fundering klaar is, wordt de flat per laag opgebouwd. De oplevering van de flat staat gepland voor mei 2021. Dat is afhankelijk van de ontwikkeling van het Coronavirus en het weer.

In de flat komen 114 ruime appartementen. Op de begane grond komt ruimte voor bewoners en omwonenden om elkaar te ontmoeten. Toekomstige bewoners en leden van de klankbordgroep denken mee over de invulling van deze ruimte. De bedoeling is dat bewoners de voorzieningen in deze ruimte zelf gaan beheren.

Flat Voorterstraat

Opening Feniks-3 woningen vertraagd

De drie circulaire woningen, door omwonenden omgedoopt tot Feniks-3 worden later geopend dan gepland. Dat komt door het Coronavirus. De feestelijke opening zal daarom nog even op zich laten wachten. Eén van deze woningen zal worden gebruikt als voorlopig wijksteunpunt van Meander. Een andere woning wordt het SUPERLOCAL projectgebouw, waar geïnteresseerden op afspraak meer informatie krijgen over de woningen die in het gebied komen. De derde woning wordt waarschijnlijk op een later moment verhuurd door HEEMwonen. Dat wordt eerst onderzocht.  

Start bouw 15 circulaire grondgebonden woningen in mei 2020

In het gebied komen ook 15 circulaire levensloopbestendige woningen. De lessen die we hebben geleerd bij de bouw van de Feniks-3 woningen, zijn gebruikt voor het ontwerp van de 15 woningen. Deze woningen zijn dus een doorontwikkeling van de Feniks-3 woningen.

De wanden en vloeren van deze woningen worden grotendeels gemaakt van het beton dat is vrijgekomen bij de sloop van de flat aan de Jonkerbergstraat. Mede daarom zijn het circulaire woningen. De bouwtijd is een stuk sneller dan bij andere woningbouwprojecten. Dat komt omdat sommige onderdelen in een fabriek worden gemaakt. Op de bouwplaats worden die kant en klare onderdelen dan in elkaar gezet. Een manier van werken die ook zorgt voor minder overlast van de bouwwerkzaamheden voor omwonenden.

In mei 2020 start Jongen Bouwpartners met de bouw van de woningen. Voordat we starten met de bouw van deze woningen worden de bouwwegen aangelegd. De verwachting is dat de 15 woningen aan het einde van het jaar klaar zijn.

Openbare ruimte en afsluiting gebied

Naast de bouwwerkzaamheden aan de woningen zullen ook werkzaamheden in de openbare ruimte plaatsvinden. Er worden bijvoorbeeld bouwwegen aangelegd. Ook zal de komende tijd grondverzet plaatsvinden, om hoogteverschillen in het gebied op te vangen.

Veiligheid staat uiteraard voorop. Daarom is de gemeente van plan om het hele projectgebied af te zetten met bouwhekken. Dit met uitzondering van de voetpaden die voor de bereikbaarheid van de aanleunwoningen van de Vroenhof noodzakelijk zijn.

Scroll naar boven

Om deze website goed te laten werken maken we gebruik van cookies.