SUPERLOCAL

Super Circular Estate

Circulaire gebiedsontwikkeling in Parkstad Limburg

Update realisatie expogebouw SUPERLOCAL

Op 1 november 2017 zijn drie delen van appartementen uit een hoogbouwflat in Kerkrade gehesen met een 52-meter hoge kraan door sloopbedrijf Dusseldorp. Bouwbedrijven Jongen is momenteel bezig met de realisatie van een expogebouw gemaakt van de uitgehesen units en ander materiaal dat vrijkomt bij de sloop van de flat. Met de realisatie van het expogebouw wordt getest in hoeverre hoogwaardig hergebruik van beton mogelijk is, een belangrijk experiment voor het SUPERLOCAL-project. Het doel van het project is om de kwaliteiten, waarden en materialen van het projectgebied opnieuw te gebruiken binnen het gebied. Het expogebouw wordt eind januari opgeleverd. Daarna worden gas, water en licht voorzieningen geïnstalleerd. Op 22 februari wordt het expogebouw feestelijk geopend. Houd onze website en sociale media hiervoor in de gaten.

Van drie betonnen units naar één gebouwtje

De uitgehesen units, elk met een gewicht van zo’n 40 ton, zijn na het uithijsen op een vrachtwagen geplaatst en naar de juiste bestemming in het projectgebied vervoerd. De units zijn in december, nadat de fundering gereed was, op de juiste plek neergezet. Om de drie losse betonnen onderdelen aan elkaar te koppelen zijn de units onder andere met beugels aan elkaar verankerd, zodat één gebouw ontstaat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het isoleren van het gebouwtje was een flinke uitdaging. In de bestaande flat was geen isolatiemateriaal aanwezig dat hergebruikt kon worden. Voor het experiment “expogebouw” is besloten dat dit toelaatbaar is, omdat het gebouw geen woonfunctie heeft of krijgt. Voor de toekomst zullen de betrokken partijen nadrukkelijker de pijlen gaan richten op partijen die de materialen uit de flat of uit de omgeving wellicht als grondstof kunnen gebruiken om isolatiemateriaal te produceren.
Het duurzaam verwarmen van het gebouw gebeurt via warmtewinning uit de omgevingstemperatuur. Een lucht/water-warmtepomp zorgt voor warme lucht en circulatie van lucht in het gebouw. Deze pomp is een duurzame toevoeging, de leidingwerken en koppelingen in het expogebouw worden wel weer gemaakt van hergebruikte materialen uit de flat.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een grote uitdaging tijdens de realisatie van het expogebouw is dat het proces, waaronder de randvoorwaarden, normen en volgorde van werken, anders is dan in een regulier bouwproces. De aannemer, Bouwbedrijven Jongen was afhankelijk van de wijze waarop de materialen uit de flat geoogst werden. Zo was het bijvoorbeeld spannend hoe de betonnen units hun reis door de lucht en op de vrachtwagen zouden doorstaan: ontstaan er scheuren? Is de maatvoering nog altijd zoals op tekening? Hetzelfde geldt voor de kleinere elementen, zoals kozijnen en installatie-onderdelen: komt het op de manier uit de flat zoals van tevoren bedacht? Ook het sloopbedrijf, Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek kwam in het proces van oogsten en slopen voor verrassingen te staan, bijvoorbeeld door het aantreffen van onvoorzien asbest, vervuilingen en schades. Daarnaast was het voor hen spannend of de praktijk zou kloppen met de berekeningen, bijvoorbeeld of de hoeveelheid wapening die tijdens de bouw van de flat is aangebracht ook daadwerkelijk klopt zoals op de tekening staat.

 

 

 

 

 

 

 

Planning tot aan oplevering

De belangrijkste werkzaamheden in de komende weken zijn het plaatsen van kozijnen en puien, dakbedekking aanbrengen, keuken en toilet plaatsen, E & W installaties plaatsen en aansluiten hekken en railingen op de bovenste verdieping plaatsen, bestrating en verlichting om het gebouw realiseren. Tegelijkertijd is firma Dusseldorp vanaf 8 januari begonnen met de machinale sloop van de flat aan de Ursulastraat. Dit is de flat waaruit het materiaal dat gebruikt is voor de realisatie van het expogebouw, waaronder de drie betonnen units geoogst is. Medio januari is deze klus, waarbij de flat gecontroleerd naar beneden wordt geknipt, afgerond. Daarna wordt het puin verkleind en worden de kelder en fundaties verwijderd. Het puin wordt afgevoerd naar een recycling installatie ten behoeve van hergebruik. De werkzaamheden zullen in totaal ongeveer twee maanden in beslag nemen.

 

 

SUPERLOCAL is mede gesubsidieerd door IBA Parkstad B.V.

Scroll naar boven

Om deze website goed te laten werken maken we gebruik van cookies.