SUPERLOCAL

Super Circular Estate

Circulaire gebiedsontwikkeling in Parkstad Limburg

Twee laags parkeren

De gemeente Kerkrade heeft een aantal maanden geleden de omgevingsvergunning voor van de bouw van het parkeerdek aangevraagd. De vergunning is verleend en de aanvraag voldoet aan de geldende regels- en criteria van het vigerende bestemmingsplan. Bij de aanvraag van een omgevingsvergunning dient men zich te houden aan diverse wettelijke gestelde termijnen, onder meer de zogeheten bezwaartermijn. De bezwaartermijn is inmiddels verstreken. Gedurende deze zes weken durende termijn is één bezwaar is ingediend. 

De centrale bezwaarschriften commissie (CBC) van de gemeente Kerkrade heeft nu zes weken de tijd om te reageren op het ingediende bezwaar. Deze reactietermijn loopt begin juni ten einde.

Scroll naar boven

Om deze website goed te laten werken maken we gebruik van cookies.