SUPERLOCAL

Super Circular Estate

Circulaire gebiedsontwikkeling in Parkstad Limburg

Start sloop flat D Ursulastraat

We zijn gestart. De sloop van flat D aan de Ursulastraat in Bleijerheide is begonnen. Dit betekent een volgende fase in het project SUPERLOCAL. HEEMwonen, gemeente Kerkrade en IBA Parkstad werken samen aan een betere toekomst voor Bleijerheide. Om de bewoners over de sloop te informeren werd op dinsdag 13 juni in het Patronaat aan de Ursulastraat een infoavond georganiseerd voor omwonenden. Ze kregen alles te horen over de sloop en wat dit voor de omgeving betekent.

SUPERLOCAL
Marjo Vankan (directeur-bestuurder van HEEMwonen): “Het project is uniek. De directe omgeving van de flats wordt volledig anders. Zo worden na de sloop van flat D mogelijk één of beide andere flats gedeeltelijk afgebroken. Het is de bedoeling dat we de vrijkomende materialen volledig hergebruiken in hetzelfde gebied. Op de locatie worden op een vernieuwende en duurzame manier nieuwe woningen teruggebouwd. In totaal zo’n 125 in het sociale huursegment.”
“Niet alleen de bebouwing wordt aangepast. Ook de openbare ruimte (wegen, groen etc.) wordt vernieuwd, passend bij het unieke karakter van het project”, aldus wethouder Tim Weijers (ruimtelijke ordening/openbare ruimte).

Werkzaamheden
De voorbereidende werkzaamheden van de sloop van flat D duren ongeveer 14 weken. Het gaat hierbij om het weghalen van asbest en het strippen (alles eruit halen) van de flat. De machinale sloop (afbraak van gebouw zelf) zal meteen daarna plaatsvinden en ongeveer 13 weken duren. In het eerste kwartaal van 2018 moet de sloop zijn afgerond.

Experimenteren
De bouwbedrijven en projectpartners gaan experimenteren met de bouwmaterialen die bij de sloop van flat D vrijkomen. Is hergebruik mogelijk? En zo ja, hoe kunnen we dat het beste aanpakken? In het laatste kwartaal van 2017 verwachten we u te kunnen informeren over een zeer interessant experiment.

Meedenken
Inmiddels is een klankbordgroep gevormd die zich zal bezighouden met allerlei zaken die te maken hebben met SUPERLOCAL. Deze groep buurtbewoners komt ongeveer eens per 6 weken bijeen.

Scroll naar boven

Om deze website goed te laten werken maken we gebruik van cookies.