SUPERLOCAL

Super Circular Estate

Circulaire gebiedsontwikkeling in Parkstad Limburg

Resultaten Toekomstmarkt

Op 9 juli vond de Toekomstmarkt voor het project SUPERLOCAL in Bleijerheide plaats. Voor deze Toekomstmarkt waren alle direct omwonenden van de projectlocatie uitgenodigd. Een prachtige dag, met een hoge opkomst en veel interesse voor het project, zorgden uiteindelijk voor een aantal belangrijke ideeën en aanbevelingen die wij van de omwonenden hebben meegekregen.

De bezoekers (bewoners uit Bleijerheide) van de Toekomstmarkt waardeerden het zeer om in dit vroege stadium  betrokken te worden bij de ontwikkeling van het gebied rondom de hoogbouwflats in Bleijerheide. Maar liefst tien bewoners meldden zich aan voor het toekomstige klantenpanel.

Sloop en herontwikkeling
De vraag welke flat als eerste gesloopt zou moeten worden, werd massaal beantwoord met de flat aan de Ursulastraat (Blok D). Met stip op 2 was dit de Jonkerbergstraat (blok C). De flat aan de Voorterstraat (blok B) is volgens de bewoners het meest geschikt voor de ontwikkeling van het “Sociaal Kasteel” vanwege het onbelemmerde uitzicht. Blok B wordt in de huidige situatie gezien als het herkenningspunt van de wijk (skyline).

Toekomstmarkt 1

Woningen en doelgroepen
Bewoners geven de voorkeur aan meerdere woonblokken van maximaal 3-hoog met eventueel  één uitschieter van 5-hoog. Er moet sprake zijn van een differentiatie van woningtypen (appartementen, patiowoningen en 2-onder 1-kap) en doelgroepen  (senioren, studenten, alleenstaanden en meerpersoonshuishoudens). Ook een mix van huur en koop noemen bewoners vaak, waarbij dan nog een onderscheid gemaakt kan worden in sociale huurwoningen en duurdere huurwoningen.
De bezoekers adviseren ons om de appartementen te voorzien van minimaal twee slaapkamers en van grote balkons. De woningen moeten duurzaam en levensloopbestendig zijn. De indeling van de woningen is bij voorkeur multifunctioneel, zodat bewoners zelf aan de slag kunnen gaan met de indeling.
Bovendien noemt men nog de mogelijkheid om gebruik te maken van aardwarmte of andere natuurlijke energiebronnen.

Toekomstmarkt2

Andere ideeën
Diverse bezoekers kwamen ook nog met andere unieke en originele ideeën.
–  Realiseer woningen onder de grond
–  2-onder 1-kapwoningen
–  Patiowoningen
–  Hoge woontoren
–  100 leuke huisjes met speelse paadjes
–  Behoud blok B en knap op (zoals de Zonstraat)

Huidige situatie
Het groene karakter van de wijk moet behouden blijven evenals de “doorkijkjes”.
De Clarastraat en de Erfweg werden vaak genoemd als negatieve plekken van de wijk (slechte bewoning, overlast, verpaupering en gedateerde woningen). Men constateert dat de leegstaande flats veel negatieve zaken aantrekt (criminaliteit, drugshandel en prostitutie).

Toekomstmarkt 4Toekomstige situatie
Men wil een rustige, parkachtige en groene woonomgeving, met speelgelegenheid voor kinderen in de vorm van een (natuur)speelplek. Met beheerder. Het trapveldje moet absoluut behouden blijven. Ook wil men dat er een gemeenschappelijke tuin komt die door bewoners zelf gerealiseerd wordt. Hierin zou o.a. ruimte moeten zijn voor een pluktuin, fruitbomen en een moestuin. Maak bij de inrichting de verbinding met het groengebied de Beemden. Meer parkeergelegenheid is gewenst. Hierbij ook rekening houden met de bezoekers van het Patronaat.  Men pleit ook voor diversiteit aan voorzieningen, zoals een buurthuis, winkels en dagvoorzieningen.

Sociaal
Om de sociale cohesie te bevorderen noemen bezoekers de volgende mogelijkheden:
–  conciërge
–  wijkbeheerder
–  wijkzuster
–  wijkraad of vereniging.
Dit ook om bij sociale problematiek in de wijk, preventief te kunnen optreden (bijvoorbeeld bij eenzaamheid, schulden).

Conclusie
Bewoners willen absoluut betrokken worden bij de ontwikkeling van zowel de woningen als de inrichting van het gebied. Maak dus optimaal gebruik van het klantenpanel en neem deelnemers serieus.  Men wil een sociale, rustige, groene woonomgeving met ruimte om elkaar (buiten) te ontmoeten, voor jong, oud rijk en arm (mits de verhouding in evenwicht is) met veel sociale controle en een gedifferentieerd woningaanbod. Duurzaam en levensloopbestendig. Van de ideeën en aanbevelingen van de bewoners maken HEEMwonen en de gemeente Kerkrade dankbaar gebruik bij de verdere planontwikkeling.

Toekomstmarkt 3

Scroll naar boven

Om deze website goed te laten werken maken we gebruik van cookies.