SUPERLOCAL

Super Circular Estate

Circulaire gebiedsontwikkeling in Parkstad Limburg

Resultaten enquête Zuyd Hogeschool

In december en januari heeft Zuyd Hogeschool bij bewoners in Bleijerheide, via een enquête gepeild hoe zij SUPERLOCAL ervaren. De resultaten van deze enquête zijn binnen. De enquête werd wijd verspreid onder ongeveer 450 huishoudens in de wijk Bleijerheide via de nieuwsbrief van de gemeente Kerkrade en HEEMwonen, via Facebook en via de website van SUPERLOCAL. Er was een respons van 26 huishoudens. Grotendeels wonen deze mensen in de naastliggende straten Vroenstraat, Voorterstraat, Ursulastraat en Bergstraat.

 Door de beperkte deelname geven de resultaten geen volledig beeld voor heel Bleijerheide. Toch zijn de uitkomsten nuttig omdat dit laat zien hoe diverse direct omwonenden over het project denken. Gemiddeld wordt SUPERLOCAL met een 6 beoordeeld. Dit cijfer is gebaseerd op vragen over informatieverstrekking en op het beeld van de bewoners van het beoogde resultaat rondom het SUPERLOCAL-project.

Wat valt op
Hoofdzakelijk valt op dat de deelnemers aan de enquête het belangrijk vinden dat van het toekomstige park veilig gebruik gemaakt kan worden door alle omwonenden. Ook geven de deelnemers aan dat ze het belangrijker vinden dat de woningen in het gebied energiezuinig zijn dan dat ze gebouwd worden van hergebruikte materialen. Verder geeft een groot deel aan dat het project een populair gespreksonderwerp is in de buurt: de meerderheid geeft aan hier wel eens over te spreken met betrokkenen en buren, met name over bezorgdheden.

Tot slot valt in de beantwoording van de vragen en in de reacties die mensen aan het einde van de enquête konden achter laten op dat (bouw)stof, geluidsoverlast en de duur van het project als tegenvallend wordt ervaren.

Andere zaken die de deelnemers belangrijk vonden zijn buurtvoorzieningen voor omwonenden en buurtgenoten en de bouw van sociale huurwoningen.

Bedankt!
We willen alle deelnemers bedankt voor hun deelname aan de enquête. Onder de deelnemers die hun contactgegevens hebben achter gelaten zullen cadeaubonnen verloot worden. De winnaars krijgen persoonlijk bericht.

Scroll naar boven

Om deze website goed te laten werken maken we gebruik van cookies.