Resultaten circulaire experimenten SUPERLOCAL-project gebundeld in publicatie

In de circulaire gebiedsontwikkeling SUPERLOCAL worden materialen van hoogbouwflats gebruikt voor de bouw van 130 nieuwe woningen en de inrichting van het omliggende gebied. Om te komen tot de definitieve plannen van het project zijn de afgelopen jaren experimenten uitgevoerd om te onderzoeken of en hoe materialen uit het gebied gebruikt kunnen worden voor nieuwe woningen. Deze experimenten met circulair bouwen zijn nu gebundeld tot een publicatie, de SUPERLOCAL Play-publicatie.

Eerder zijn de resultaten uit de eerste fase van het project, de Indexation-fase, gepubliceerd. De Indexation-fase is een nulmeting van het projectgebied. In die fase is duidelijk geworden welke middelen, waarden en kwaliteiten in het gebied aanwezig zijn. In de daaropvolgende fase zijn de uitkomsten uit deze eerste fase in de praktijk getest. Dat is de Play-fase.

SUPERLOCAL is een open-source project. Dat houdt in dat de kennis en resultaten die in het project worden opgedaan openbaar toegankelijk zijn. SUPERLOCAL wordt ondersteund door de Europese Urban Innovative Actions en Life subsidie, door Provincie Limburg en door IBA Parkstad. Deze partijen maken de experimenten op het gebied van circulair bouwen mogelijk. Kennis die hier en bij andere projecten, zowel in Nederland als in de rest van Europa kan worden toegepast.

Bouwdoeken aan de hekken rondom het terrein

Informatieve bouwdoeken

Sinds 22 februari hangen aan de hekken om het projectgebied informatieve bouwdoeken. Naast het geven van allerlei informatie zorgen ze ook voor het fraaier uitzien

Lees verder »
Verkeersbord schuin parkeren Ursulastraat

Parkeren in Ursulastraat

In de Ursulastraat zijn parkeerproblemen ontstaan, omdat de nieuwe bewoners van de 15 grondgebonden woningen op dit moment van de parkeergelegenheid in deze straat gebruik

Lees verder »
Scroll naar top

Om deze website goed te laten werken maken we gebruik van cookies.