SUPERLOCAL

Super Circular Estate

Circulaire gebiedsontwikkeling in Parkstad Limburg

Project SUPERLOCAL formeel van start

Op 11 april tekenden de gemeente Kerkrade en HEEMwonen de samenwerkingsovereenkomst voor het project SUPERLOCAL in Bleijerheide, Kerkrade-Oost. Het gaat bij dit project om de integrale, duurzame én innovatieve aanpak van de locatie rondom de hoogbouwflats in Bleijerheide. De gemeente Kerkrade, HEEMwonen en ook IBA Parkstad werken bij dit project nauw samen.

Op de foto de ondertekenaars van de overeenkomst: Huub Wiermans (wethouder Kerkrade), Marjo Vankan (waarnemend directeur-bestuurder HEEMwonen) en Tim Weijers (wethouder Kerkrade).

Alles opnieuw gebruiken
Marjo Vankan (waarnemend directeur-bestuurder HEEMwonen): ‘Jaren hebben  mensen met veel plezier gewoond in de hoogbouwflats Bleijerheide. De flats voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd en daarom  wil HEEMwonen op deze unieke locatie op een vernieuwende en duurzame manier nieuwe woningen terugbouwen. Het is de bedoeling dat medio 2020 op de plek waar nu nog drie hoogbouwflats staan, een sociaal kasteel staat of gebouwd wordt. Deze naam drukt uit dat  hier  minimaal 100 mooie woningen met een lage huur terugkomen. Voordat we definitieve plannen maken onderzoeken we de mogelijkheden samen met externe partijen. Straks komen ook bewoners in beeld; bewoners uit de buurt en toekomstige bewoners.  Het bijzondere is dat we in principe alles  wat op dit moment in het gebied aanwezig is, opnieuw willen gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan materialen en grondstoffen,  maar ook aan architectuur, stedenbouwkundige kwaliteiten en gedachtegoed.  We werken samen met Nederlandse en Duitse universiteiten en hogescholen.  Zo onderzoeken studenten hoe sterk de galerijen precies zijn. Welke onderdelen van de flats zijn, al dan niet in aangepaste vorm, opnieuw te gebruiken.  Deze onderzoeksresultaten zijn nationaal en internationaal interessant.
Door de plannen  samen met bewoners te ontwikkelen, blijft zoveel mogelijk van de  kennis en ervaring van bewoners behouden. Met het maken van het burenboek hebben we hier al een begin mee gemaakt.’

Hoge ambities
Banner 4Tim Weijers (wethouder gemeente Kerkrade) vult aan: ‘Onze ambities zijn hoog. Het gaat bij dit project om sloop, vervangende nieuwbouw én de verbetering van de woonomgeving. En dat allemaal in een periode van ruim vier jaar. Voor ons biedt het project een unieke kans om deze locatie op een heel speciale manier vorm te geven: duurzaam en innovatief.
In tegenstelling tot de traditionele manier van projectontwikkeling willen HEEMwonen en de gemeente dit project realiseren volgens het principe SUPERLOCAL: ‘slow, less and local’.
In goed Nederlands:  ‘Rustig, minder en lokaal. Dat is de kern van het project. Dit gaat veel verder dan het op een reguliere manier ontwikkelen van een gebied. We willen immers alles in het gebied opnieuw gebruiken. Gaandeweg gaan we ontdekken welke mogelijkheden het gebied in zich heeft. Vanwege het duurzame en innovatieve karakter heeft het project bij IBA Parkstad de status “kandidaatproject” verkregen.Dit in aansluiting op het IBA-thema recycle-stad. Daardoor is het mogelijk extra onderzoek te laten doen. Het project kan hierdoor in 2020 meedoen aan de afsluitende IBA-tentoonstelling. Zo zetten we Kerkrade op de kaart!’

 

Scroll naar boven

Om deze website goed te laten werken maken we gebruik van cookies.