SUPERLOCAL

Super Circular Estate

Circulaire gebiedsontwikkeling in Parkstad Limburg

Prestigieuze Europese subsidie voor SUPERLOCAL-project!

Woningcorporatie HEEMwonen, gemeente Kerkrade en IBA Parkstad hebben de ambitie om drie hoogbouwflats inclusief de bijbehorende openbare ruimte in Bleijerheide (Kerkrade) door middel van volledig hergebruik van materialen te transformeren tot circa 125 nieuwe sociale huurwoningen, aangevuld met 25 vrije sectorwoningen. Met de toekenning van de Europese subsidie van € 5.000.000, die mede door de inzet van de Stadsregio Parkstad Limburg tot stand is gekomen, is er een nieuw hoogtepunt bereikt in deze samenwerking. Dit is een belangrijke stap richting het realiseren van de gezamenlijke ambitie om circulair te ontwikkelen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De gemeente Kerkrade, HEEMwonen, IBA Parkstad en Stadsregio Parkstad Limburg hebben de UIA-subsidie op 10 oktober gezamenlijk in ontvangst genomen in Brussel.

 

Details subsidie
De Urban Innovative Actions (UIA) is een prestigieuze subsidie van de Europese Unie voor de stimulering van duurzame stedelijke ontwikkeling. Om in aanmerking te komen moeten initiatieven aan strenge eisen voldoen. Zo moet het een baanbrekend project betreffen dat nog niet elders in Europa uitgevoerd is. Voor de subsidieaanvraag van SUPERLOCAL hebben maar liefst twaalf partners intensief samengewerkt: HEEMwonen, gemeente Kerkrade, IBA Parkstad, Stadsregio Parkstad Limburg, Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek B.V., Bouwbedrijven Jongen (Koninklijke VolkerWessels onderneming), Waterleiding Maatschappij Limburg (WML), Waterschapsbedrijf Limburg (WBL), gemeente Brunssum, gemeente Landgraaf, Zuyd Hogeschool en branchevereniging VERAS. De kennis die de partners tijdens het project opdoen is openbaar toegankelijk, zodat de nieuwe methodes bij andere (internationale) projecten kunnen worden toegepast.

Tim Weijers, wethouder Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening van de gemeente Kerkrade: “Ik ben zeer verheugd dat het ons met zijn allen gelukt is om deze Europese subsidie binnen te halen. Dit is een uitstekend voorbeeld van samenwerken vanuit de inhoud, ook gemeentegrensoverschrijdend. En dan met dit geweldige resultaat.”

 

Project
“Bij het SUPERLOCAL-project gaat het om circulair ontwikkelen. De materialen, kwaliteiten en waarden van de hoogbouwflats en het omliggende projectgebied worden zoveel mogelijk hergebruikt, zodat zo min mogelijk nieuwe grondstoffen aangeboord hoeven te worden.” aldus Marjo Vankan, directeur-bestuurder van HEEMwonen. Het beton van de flats heeft 50 jaar dienst gedaan, momenteel wordt onderzocht of hergebruik van volledige betonnen flatdelen, zoals hele appartementen, mogelijk is. Hiermee wordt ingespeeld op de prognose van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) dat hoogwaardig recyclen van beton een grote uitdaging voor de bouwsector is. In het SUPERLOCAL-project wordt gepionierd in hoogwaardig hergebruik van beton. De opgedane kennis zal een onmiskenbare impact hebben op de bouwbranche.

 

Initiatief IBA beloond
IBA Parkstad ziet haar inspanningen beloond. “Onze partners hebben een fantastisch innovatief en duurzaam project, dat perfect past binnen het IBA-gedachtegoed. IBA heeft het subsidietraject geïnitieerd en aangejaagd. Waar nodig onderzoeken laten uitvoeren. De samenwerking tussen HEEMwonen, gemeente Kerkrade, Stadsregio Parkstad Limburg en IBA Parkstad heeft tot toekenning van de subsidie geleid, een fantastisch resultaat”, aldus Kelly Regterschot, directeur IBA Parkstad.

 

Hoe nu verder?
Momenteel wordt één van de drie flats gesloopt, namelijk flat D aan de Ursulastraat. Met de materialen die vrijkomen wordt een expogebouw gerealiseerd. Het expogebouw geeft inzicht of hergebruik van de materialen uit de flats in de praktijk zinvol en op grote schaal mogelijk is. Indien dit het geval is, dan wordt deze strategie in het vervolg van het proces toegepast. In de eerste fase van de UIA-subsidie worden op de plek van de gesloopte flat vier verschillende typen testwoningen gerealiseerd, uitgaande van 100% hergebruik. Naar verwachting worden deze woningen opgeleverd in 2018. De materialen voor deze testwoningen komen uit flat C aan de Jonkerbergstraat. Deze flat wordt deels gesloopt. In het projectgebied komen in de tweede fase van de subsidie een dertigtal grondgebonden sociale huurwoningen. Ook worden de mogelijkheden voor een decentraal gesloten waterkringloop onderzocht.

 

Sociale voorzieningen
Volgens de stedenbouwkundige visie blijft één van de hoogbouwflats volledig behouden en deze zal radicaal gerenoveerd worden. In de plint van deze flat worden conform het UIA-programma sociale voorzieningen voor de buurt gerealiseerd. Denk hierbij aan een gezamenlijke wasserette en mogelijkheden voor bewoners om auto’s, fietsen en e-bikes te huren. Om de circulaire gedachte compleet te maken neemt HEEMwonen contact op met voormalige bewoners van de hoogbouwflats, om te polsen of zij interesse hebben in één van de nieuwe woningen.

 

Scroll naar boven

Om deze website goed te laten werken maken we gebruik van cookies.