SUPERLOCAL

Super Circular Estate

Circulaire gebiedsontwikkeling in Parkstad Limburg

Nationaal Openbare Tender Procedure Life Local Water Adapt

Achtergrond Openbare Tender Procedure

In de circulaire gebiedsontwikkeling SUPERLOCAL in Kerkrade staat hergebruik van waarden en kwaliteiten centraal. Dat geldt ook voor het water in het gebied. Gesteund door de Europese Life subsidie realiseren we een gesloten waterkringloop. 113 huishoudens in een flat worden aangesloten op de gesloten waterkringloop. 

We zijn op zoek naar een installatie technische firma die ten behoeve van de gesloten waterkringloop de engineering, levering en montage van de inpandige voorzieningen, zoals vacuümtoiletten, voedselrestenvermalers en een inpandig vacuümrioleringsnetwerk voor ons kan verzorgen. Hiervoor hebben wij een Nationale Openbare Tender Procedure opgesteld. 

Nota van inlichtingen 1.0 d.d. 30 september 2019

24 september j.l. was de uiterlijke datum voor het stellen van vragen ten behoeven van de nota van inlichtingen. Op 30 september hebben wij de nota van inlichtingen gepubliceerd conform Tender Procedure. Alle gestelde vragen en antwoorden zijn geanonimiseerd, vastgesteld en opgenomen in de nota van inlichtingen.

De nota van inlichtingen maakt uiteindelijk deel uit van de Tender Procedure. Uitsluitend op de vragen en antwoorden zoals vastgelegd in de nota van inlichtingen kan beroep worden gedaan en vormen een aanvulling op deze Tender Procedure en bijbehorende documenten.

De uiterlijke datum voor het indienen van inschrijvingen voor de Nationaal Openbare Tender Procedure LIFE Local Water Adapt is op 14 oktober 2019 tussen 10:00 uur en 12:00 uur digitaal op ons mailadres inkoop@heemwonen.nl.

Uitvraagdocument

Op 9 september 2019 is het Uitvraagdocument met bijlagen van de Openbare Tender Procedure ten behoeve van de engineering, levering en montage van vacuümtoiletten, voedselrestenvermalers en een inpandig vacuümrioleringsnetwerk voor de gesloten waterkringloop gepubliceerd op deze website. Bekijk het Uitvraagdocument via onderstaande link. Let op: enkele bijlagen zijn separaat te downloaden via onderstaande links. Waar dit het geval is, is dit ook aangegeven in het Uitvraagdocument.

De uiterlijke datum voor het stellen van vragen ten behoeve van de Nota van Inlichtingen is 24 september 2019. Vragen kunnen per e-mail ingediend worden via inkoop@heemwonen.nl. De Nota van Inlichtingen wordt op 30 september gepubliceerd op deze website.

Het indienen van inschrijvingen voor de Nationaal Openbare Tender Prodecure LIFE Local Water Adapt geschiedt op 14 oktober 2019 tussen 10:00 uur en 12:00 uur. 

Vooraankondiging Openbare Tender Procedure

Op 2 september 2019 is de Vooraankondiging van de Openbare Tender Procedure op deze website gepubliceerd. Bekijk de Vooraankondiging door op onderstaande link te klikken. 

European Commission

LIFE Climate Action

De realisatie van de gesloten waterkringloop wordt gesteund door het LIFE Climate Action programme van de Europese Unie.

Scroll naar boven

Om deze website goed te laten werken maken we gebruik van cookies.