SUPERLOCAL

Super Circular Estate

Circulaire gebiedsontwikkeling in Parkstad Limburg

Q&A – veelgestelde vragen

Q&A – veelgestelde vragen

Toegang/parkeren

Vraag: Is de Vroenstraat breed genoeg om als toegangsweg te dienen voor het vrachtverkeer?
Antwoord: Op dit moment wel. Tijdens de asbestsanering is er namelijk nauwelijks vrachtverkeer. We zoeken met de sloper naar een oplossing voor het moment dat de sloop écht van start gaat. Dan is er namelijk wél veel vrachtverkeer.

Vraag: Wat betekenen de sloopwerkzaamheden voor de parkeergelegenheid, die nu al erg gering is?
Antwoord: De parkeerstroken langs de Ursulastraat blijven tijdens de sloop in gebruik. Tijdens de sloop zult u weinig tot geen hinder ondervinden wat betreft parkeren.

Sloop

Vraag: Is het noodzakelijk om de ramen te sluiten tijdens de asbestwerkzaamheden?
Antwoord: Nee dit is niet nodig.

Vraag: Waar wordt de betonbreker geplaatst?
Antwoord: De exacte plek van de betonbreker volgt nog. Tijdens de sloop wordt zoveel mogelijk beton ter plekke vergruisd. Dit voorkomt overlast en is beter voor het milieu. Zo zijn namelijk minder vrachtwagens nodig om het beton af te voeren.

Toekomst van het gebied

Vraag: Wat gaat er gebeuren met de andere twee flats, flat B en C?
Antwoord: Dat weten we nog niet. Ons doel is om alle aanwezige kwaliteiten in het gebied zélf opnieuw te gebruiken; van bouwmateriaal tot gedachtegoed. Mogelijkheden zijn (van groot naar klein):

Aan de hand van onderzoeken en experimenten toetsen we in hoeverre hergebruik mogelijk is; economisch en maatschappelijk. We werken binnen SUPERLOCAL samen met een groot aantal partijen, zoals lokale bouwbedrijven en onderwijsinstanties.

Alle onderzoeksresultaten zijn te vinden op deze website onder resultaten.

Overig

Vraag: Hoe kunnen we de klankbordgroep bereiken?
Antwoord: De klankbordgroep bestaat uit omwonenden die graag willen meedenken over de toekomst van het gebied. De namen en adresgegevens van de kartrekkers staan op de website www.superlocal.eu (onder ‘omwonenden’). Het emailadres: buurtoverleg@superlocal.eu.

Meer informatie over de werkzaamheden en initiatieven van de klankbordgroep volgen.

Het laatste SUPERLOCAL nieuws

Scroll naar boven

Om deze website goed te laten werken maken we gebruik van cookies.