SUPERLOCAL

Super Circular Estate

Circulaire gebiedsontwikkeling in Parkstad Limburg

Nieuwsbrief 17

Beste bewoners,


Voor u ligt Nieuwsbrief nummer 17. Met deze nieuwsbrieven informeren we u over de
lopende zaken van SUPERLOCAL. Door corona is alles anders op dit moment. We
proberen er allemaal het beste van te maken en ons er door heen te slaan. In het
gebied van SUPERLOCAL gaat het gelukkig door. Dit gaat helaas gepaard met
hinder voor de omwonenden, wat erg vervelend is. Hier komen we later in deze
nieuwsbrief op terug.

In deze uitgave gaan we in op de volgende zaken:
1. Bouw 15 grondgebonden woningen
2. Opening 3 UIA-proefwoningen (Feniks-3)
3. Werkzaamheden flat
4. Doeken op bouwhekken
5. Klankbordgroep
6. Aanvragen laadpalen
7. Hinder van werkzaamheden
8. Contactpersonen voor melden hinder, etc.


1. Bouw 15 grondgebonden woningen


De bouw van de 15 grondgebonden woningen is zo goed als afgerond. We verwachten begin december de woningen gereed te hebben. Dan moeten de wegen naar de woningen nog gemaakt worden, zodat de
woningen ook goed toegankelijk zijn voor nieuwe bewoners. In januari 2021 zullen de eerste bewoners hun intrek nemen.


2. Opening 3 UIA-proefwoningen (Feniks-3)


Al maanden zoeken we naar een moment waarop we met bewoners kunnen stil staan bij het feit dat de Feniks-3, dus de UIA- proefwoningen gereed zijn. Met corona is dit erg lastig gebleken en wachten we af tot het weer kan. Op 20 november zal er wel voor professionals een online evenement zijn dat tussen 14.30 en 15.30 uur uitgezonden wordt via de Facebookpagina van SUPERLOCAL. U bent natuurlijk van harte uitgenodigd dit te volgen.


3. Werkzaamheden flat


De bouwwerkzaamheden aan de flat vorderen nu gestaag. Met name het nieuwbouwdeel gaat vrij snel de lucht in. We werken nu aan de 4 e verdiepingsvloer en men zal spoedig starten met het eerste metselwerk van de buitengevels. De werkzaamheden ten behoeve van het bestaande deel van de flat hebben zich nog vooral achter de schermen afgespeeld. Maar het zal niet lang meer duren voordat we ook hier aan de slag zijn. Dit zal starten met het aanbrengen van de galerijen aan de parkzijde van de flat. Hiermee wordt dit deel van de flat dan ook weer toegankelijk
om de overige werkzaamheden uit te kunnen voeren. De oplevering is later dan eerst gepland en is nu voorzien omstreeks september 2021.
Wonen in SUPERLOCAL
Zoals jullie wellicht al hebben gezien, is HEEMwonen gestart met de campagne Wonen in SUPERLOCAL. Inmiddels hebben al tientallen gesprekken plaats gevonden met geïnteresseerde mensen voor een appartement in de flat. Belangrijk is dat de nieuwe bewoners zich graag willen inzetten voor de buurt en dat ze duurzaamheid hoog in het vaandel hebben. Het wordt immers een zeer duurzame flat met allerlei duurzame voorzieningen zoals een waterbesparend toilet en een voedselrestenvermaler. Voor meer info ga naar www.woneninsuperlocal.nl
Onderin de flat komt een gezamenlijke ruimte met allerlei faciliteiten voor de bewoners en voor de buurt. Er is een groep die zich bezig houdt met wat er moet komen etc. Wilt u ook hierover meedenken, meld u dan aan bij HEEMwonen via info@heemwonen.nl


4. Doeken op bouwhekken


Op het bouwterrein wordt hard gewerkt, maar het oogt nog niet heel fraai. Daarom zullen er voor het einde van het jaar aan de bouwhekken doeken komen. Op deze doeken staan informatie en plaatjes over de onderdelen van het project.


5. Klankbordgroep


Sinds de uitbraak van het Coronavirus is de Klankbordgroep niet meer bij elkaar geweest. Vanwege de vooruitzichten heeft op dinsdag 13 oktober de groep digitaal vergaderd. Dit zal voorlopig ook zo blijven. De buurtbewoners die in de Klankbordgroep zitten zijn: Anita Hanssen, Roger Kemmerling, Nancy Kemmerling, Tim Velraeds, Joost Wetzelaer, Liane Wetzelaer, Peter Jacobs, Marleen Kroon, Jenny Brandts, Maritta Puff en Kevin Aest.


6. Aanvragen laadpalen


Vattenfall heeft een Europese aanbesteding gewonnen voor het plaatsen van laadpalen voor elektrische auto’s. Deze aanbesteding is door de provincie Noord- Brabant geïnitieerd. De provincie Limburg is hierbij aangehaakt. De komende jaren zullen er steeds meer elektrische auto’s in het straatbeeld van Nederland te zien zijn. Met name tussen 2025 en 2030 wordt er een flinke toename verwacht. Het streven van Vattenfall is om de komende jaren een netwerk te creëren waarbij er om de 300– 400 meter een elektrische laadpaal te zien is. Gemeenten kunnen zelf locaties aandragen die volgens hen geschikt zijn voor een laadpaal. De gemeente Kerkrade heeft onder meer het SUPERLOCAL- projectgebied ingeschreven voor een viertal
laadpalen. Twee in de Ursulastraat en twee in de Voorterstraat, in de buurt van het toekomstig parkeerdek. Dit betekent niet dat deze laadpalen er ook definitief zullen komen. Vattenfall zelf beslist uiteindelijk of het voor hen rendabel is om de laadpaal op deze locatie te plaatsen of niet.
Scroll naar boven

Om deze website goed te laten werken maken we gebruik van cookies.