SUPERLOCAL

Super Circular Estate

Circulaire gebiedsontwikkeling in Parkstad Limburg

Lees nu de digitale publicatie SUPERLOCAL Indexation

Alle resultaten van de indexation-fase van het SUPERLOCAL-project zijn nu overzichtelijk gebundeld tot een digitale publicatie: SUPERLOCAL Indexation. De indexation-fase is een nulmeting van het SUPERLOCAL projectgebied: welke middelen, waarden en kwaliteiten zijn reeds aanwezig en kunnen opnieuw ingezet worden bij de gebiedsontwikkeling? Daarnaast is in deze fase onderzocht wat de mogelijkheden op het gebied van circulair bouwen zijn.

De ambitie voor het SUPERLOCAL-project is om nieuwe woningen te ontwikkelen in Bleijerheide, waarbij hergebruik van waarden centraal staat. Dit vraagt om een zorgvuldige indexering van de waarden die aanwezig zijn binnen het projectgebied. In maar liefst zeventien onderzoeken zijn deze waarden geïnventariseerd en beoordeeld, denk aan bewonerservaringen om het gedachtegoed te behouden, een subsidiescan om te inventariseren voor welke fondsen het project in aanmerking komt, maar ook het groen in het gebied en de mogelijkheden voor duurzame energievoorzieningen.

 

De resultaten en inzichten uit de indexation-fase dienen als input om experimenten uit te voeren om tot nieuwe oplossingen te komen voor hergebruik met behoud van waarden en circulaire bouw. Deze fase is gekenmerkt als de play-fase. In de huidige publicatie zijn tevens de eerste resultaten van deze fase opgenomen.

 

De SUPERLOCAL Indexation publicatie is tot stand gekomen in samenwerking met Maurer United Architects.

 

Scroll naar boven

Om deze website goed te laten werken maken we gebruik van cookies.