SUPERLOCAL

Super Circular Estate

Circulaire gebiedsontwikkeling in Parkstad Limburg

Kinderen leren over circulariteit in de bouw tijdens Dutch Earth Week

De toekomst begint nu. Door de kinderen van nu te informeren en inspireren over duurzaamheid en circulariteit hopen we ze te enthousiasmeren voor een duurzamere toekomst. Tijdens Dutch Earth Week op woensdag ochtend 10 oktober gaat groep 8 van Basisschool Bleijerheide uit Kerkrade dieper in op circulariteit en duurzaamheid in de bouw. Zij gaan samen met het team van Dutch Earth Week en sloper Dusseldorp op ontdekkingstocht bij het Expogebouw en de te slopen flat aan de Jonkerberglaan.

De kinderen zullen tijdens deze leerzame ochtend spelenderwijs kennis maken met de circulariteit in de bouw. In de te slopen flat gaan de 24 kinderen Circular Escape spelen. Dit spel is gebaseerd op de hersenkrakers uit de zogeheten escaperooms, alleen ligt de nadruk hierbij op duurzaamheid. Ook zullen zij aan het eind van deze ochtend zelf aan de slag gaan om een nieuw object te maken met verzamelde sloopmaterialen.

Dutch Earth Week 2018: TURN IT!

Dit jaar draait Dutch Earth Week om het thema TURN IT! Deze editie gaat over een nieuwe manier van denken, waarin duurzaam doen ontzettend logisch is. Iedereen kan duurzamer omgaan met energie en grondstoffen; het is vaak makkelijker dan je denkt! Eigenlijk is duurzaam het nieuwe normaal. En het levert ook nogal wat op: geldbesparing, een schone toekomst en een samenleving waarin iedereen meedoet. Tel uit je winst! Dit jaar gaan we het vooral hebben over de energietransitie en circulariteit. Dat zijn termen die je misschien net zo weinig zeggen als het veelomvattende ‘duurzaamheid’. Dutch Earth Week brengt het dichterbij en laat zien hoe het ook kan, dus… doe maar duurzaam!

Bob Ruers, gedeputeerde van de Provincie Limburg, roept burgers en bedrijven uit Limburg op om aan te haken: “We staan aan het begin van een nieuw tijdperk, waarin we veel minder gebruik kunnen en willen maken van traditionele grond- en brandstoffen. De industriële revolutie heeft ons welvaart en innovatie gebracht, maar veroorzaakte ook een ongekende aanslag op onze planeet. Daarom is het nu tijd voor een ecologische revolutie. Tijdens Prinsjesdag hoorde ik het goede nieuws dat het kabinet zes miljard euro beschikbaar stelt voor energieproductie uit bronnen als wind, zon, biomassa, geothermie en water. Laten we dit zien als de start van een nieuw tijdperk!”

Kijk op de website van Dutch Earth Week voor meer informatie en inspiratie.

SUPERLOCAL – Super Circular Estate is een circulair bouwproject waarin 12 partners werken aan de duurzame toekomst van Bleijerheide. Samen delen zij de ambitie om in het jaar 2050 een volledig circulaire economie te hebben, waarbij ze anderen willen inspireren om ook circulair te werken. Alle kennis en resultaten die voortvloeien uit het project zijn daarom openbaar toegankelijk, zodat het ook bij andere (inter)nationale projecten kan worden toegepast. Dit project is medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling in het kader van Urban Innovative Actions en wordt ondersteund door IBA Parkstad, de Stadsregio Parkstad Limburg en de Provincie Limburg.

Scroll naar boven

Om deze website goed te laten werken maken we gebruik van cookies.