Informatiedeuren in projectgebied

Informatiedeuren in projectgebied

In het projectgebied zijn informatiedeuren geplaatst, deze zijn gemaakt van materiaal uit de flats.

De klankbordgroep SUPERLOCAL heeft eind vorig jaar laten weten dat ze graag meer informatie over het project in het gebied zelf willen kunnen lezen. Daarom staat er sinds eind 2018 een deur uit de flat als informatiezuil. Achter het raam hangen wij actuele informatie op over SUPERLOCAL.

 

De bedoeling is om in de loop van het jaar nog meer deuren te plaatsen. Dit gebeurt op de plekken waar een deelproject bezig is, zoals de gesloten waterkringloop, de renovatie van de flat aan de Voorterstraat, de bouw van de proefwoningen etc.

Renovatie flat Voorterstraat

Grootschalige renovatie flat Voorterstraat Er komen minder woningen in het gebied, dat betekent meer ruimte. Naast de duurzame doelstellingen draagt het project daarom bij aan

Lees verder »

Bomen in het gebied

Een boomtaxateur heeft pas geleden een opname van de bomen gemaakt in het gebied van de hoogbouwflats. De huidige bomen zijn veel hetzelfde en niet

Lees verder »