SUPERLOCAL

Super Circular Estate

Circulaire gebiedsontwikkeling in Parkstad Limburg

SUPERLOCAL in Kerkrade op internationale kaart

SUPERLOCAL in Kerkrade staat op de internationale kaart. Twee Europese subsidies (UIA en Life), het winnen van de Nederlandse Bouwprijs en The Innovation in Politics Award 2020 getuigen hiervan. Bij deze laatste kozen 1058 juryleden uit 47 landen voor SUPERLOCAL in de categorie ‘Ecology’.

Verantwoordelijk wethouder Tim Weijers denkt graag terug aan het moment dat hij vernam dat SUPERLOCAL The Innovation in Politics Award 2020 had gewonnen: “Ik werd gebeld met het goede nieuws en was enorm trots. Op onze stad en op de unieke samenwerking met twaalf partners binnen dit prachtige innovatieve project. Onze gezamenlijke vernieuwingsdrang wordt gewaardeerd.”

Circulaire gebiedsontwikkeling

Het gebied bestond uit vier jaren-60 hoogbouwflats met een sterke sociale cultuur. Vanwege aanpak van de woningvoorraad, de leefbaarheid en de veroudering van de woningen, is een herstructurering opgezet. Deze herstructurering gebeurt niet op traditionele wijze: er worden zoveel mogelijk materialen uit de sloop hergebruikt voor de bouw van nieuwe woningen en de aanleg van de openbare ruimte. Er komen 130 nieuwe betaalbare huurwoningen, een gemeenschappelijke ruimte voor bewoners en omwonenden en een nieuwe openbare ruimte.

Open Source

Dankzij de Europese subsidies kwam de mogelijkheid om op uitgebreide schaal nieuwe methoden te testen, zoals het hergebruik van beton. Zo ontstaat een Open Source waarbij ‘de wereld’ kan leren van de lessen van SUPERLOCAL.

Hergebruik van het beton is eerst toegepast in een expogebouw, vervolgens in drie proefwoningen en daarna op grotere schaal in nieuwe woningen. Paden en wegen krijgen ook een laag van hergebruikt beton.

Terugbrengen sociale waarden en normen

Uniek is dat niet alleen materialen uit het gebied worden hergebruikt. Ook de sterke sociale structuur moet terugkomen. Oud-bewoners zijn benaderd om naar het gebied terug te keren. Ook wordt de buurt door middel van een klankbordgroep zeer nauw betrokken bij alle plannen.

Waterkringloop

Zelfs het water in het SUPERLOCAL-gebied wordt hergebruikt doormiddel van een waterkringloop. Regenwater wordt opgevangen en gezuiverd tot drinkwater. Gebruikt water wordt lokaal gezuiverd en in de woningen komen waterbesparende maatregelen. Tot slot wordt er ook nuttig gebruik gemaakt van het afvalwater.

Veel interesse uit binnen- en buitenland

Er is vanuit binnen- en buitenland veel interesse voor SUPERLOCAL. Van ministers, Europese delegaties uit Brussel en gemeenten tot groepen studenten, lobbyisten en professionals op het gebied van bouwen en circulariteit. Dit toont aan hoe bijzonder het project is.

Een overzicht van het gebied in september 2021 met zicht op het flatgebouw en de grondgebonden woningen.
Een overzicht van het gebied in september 2021, links op de voorgrond de drie proefwoningen.
Scroll naar boven

Om deze website goed te laten werken maken we gebruik van cookies.