SUPERLOCAL

Super Circular Estate

Circulaire gebiedsontwikkeling in Parkstad Limburg

Forse milieuwinst bij SUPERLOCAL door slim (her)gebruik water

Verantwoord omgaan met water is belangrijk. Bij het ambitieuze project SUPERLOCAL gaan partijen een stap verder. Het streven is gericht op een (bijna) gesloten waterkringloop, waardoor forse milieuwinst wordt geboekt. Dit past binnen de visie van duurzaamheid en recycling die bij SUPERLOCAL centraal staat: alle materialen die binnen het gebied vrijkomen worden opnieuw in het gebied gebruikt. Dit geldt ook voor water.

 

 

Integrale aanpak water

Bij het project SUPERLOCAL werken de gemeente Kerkrade, IBA Parkstad en HEEMwonen samen aan de toekomst van het gebied. Drie flats (300 woningen) maken plaats voor zo’n 125 sociale huurwoningen. Tevens wordt de mogelijkheid bekeken om circa 25 vrije sectorwoningen/bouwkavels toe te voegen.

Voor het thema water schoven de waterexperts aan: drinkwaterbedrijf WML en Waterschapsbedrijf Limburg, dochterbedrijf van het Waterschap Limburg. Samen met gemeenten vormen zij de hele waterketen (van drinkwater tot gezuiverd afvalwater).

Michel Bouts, voorzitter dagelijks bestuur Waterschapsbedrijf Limburg: “Doel van de partijen is om de watervoorziening decentraal te organiseren en de waterketen toekomstbestendig te maken. Dus niet meer het water van elders halen, maar lokaal winnen en na gebruik zuiveren. Om dit doel te bereiken is het noodzakelijk de hoeveelheid afvalwater fors te verminderen, afvalwaterstromen te scheiden en energie en grondstoffen terug te winnen. Een mooi voorbeeld van werken met de omgeving, voor de omgeving.”

Ria Doedel, directeur van WML: “WML participeert in dit project om te bepalen of decentrale technieken een aanvulling kunnen zijn op de huidige centrale drinkwatervoorziening, welke voldoet aan zeer hoge eisen met betrekking tot kwaliteit en leveringszekerheid. Volledige onafhankelijkheid van het drinkwaternet is in dit project niet in zicht, maar de gesloten waterkringloop kan zeker helpen om de negatieve effecten van klimaatverandering tegen te gaan. Denk hierbij aan perioden van hevige regenval of juist langdurige droogte, waarbij de opvang van hemelwater een dempend effect kan hebben op piekbelasting van zowel het rioolstelsel als het drinkwaternet.”

Gesloten waterkringloop schematisch in beeld

Ontwerpidee (voorbeeld)


Vernieuwende technieken

Bij een gesloten waterkringloop is een gebied volledig onafhankelijk van de externe drinkwater- en afvalwaterinfrastructuur. Dit levert voordelen op voor het milieu en dringt het verbruik van energie, water en grondstoffen sterk terug. Voor het project SUPERLOCAL is een aantal varianten uitgewerkt om te kijken in hoeverre een gesloten waterkringloop haalbaar en wenselijk is, ook een variant met vernieuwende technieken per woning. We hebben gekeken naar de thema’s energie, grondstoffen, beheer en onderhoud, juridisch, financiën en ook naar het draagvlak van bewoners.

Eerste ontwerpideeën voor toekomst gebied

De integrale wateraanpak heeft zowel betrekking op de woonomgeving als op de woningen. Tim Weijers (wethouder ruimtelijke ordening / openbare werken gemeente Kerkrade): “We zijn van plan een aantal aansprekende technieken te combineren. Er valt water in overvloed uit de lucht, waarom zouden we dat niet gebruiken? Zo kun je van regenwater drinkwater maken. Of je haalt diverse grondstoffen uit afvalwater. Door dit slim aan te pakken zijn minder leidingen en riolering nodig.”

Marjo Vankan (directeur-bestuurder HEEMwonen): “Wat betreft de woningen denken we aan een voedselrestenvermaler in de keuken om extra energie te winnen en aan een warmtewisselaar op de douche. Daarnaast passen we waarschijnlijk vacuümtoiletten toe. Zo besparen we veel water. Het draagvlak onder de toekomstige bewoners vinden we belangrijk. Zij maken immers dagelijks gebruik van de voorzieningen. Uitgangspunt is dat de woonlasten voor bewoners niet stijgen en dat het comfort en gebruiksgemak minimaal gelijk blijven. Door maatregelen en bewezen technieken slim te combineren, besparen we enorm veel water, boeken we flinke milieuwinst én we leren ervan. Daar is het ons om te doen.”

Uitgangspunt is dat het plan in 2020 realiseerbaar is, het jaar dat de IBA-tentoonstelling plaatsvindt.

 

superlocal logoSUPERLOCAL is een project waarin de gemeente Kerkrade, HEEMwonen en IBA Parkstad nauw samenwerken aan de duurzame toekomst van Bleijerheide. Alle vrijkomende bouwmaterialen worden in het gebied zelf hergebruikt.

SUPERLOCAL is nu ook te vinden op Facebook!

Scroll naar boven

Om deze website goed te laten werken maken we gebruik van cookies.