Feniks 3, hoe staat het ermee?

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de Feniks-3 (drie proefwoningen). De verwachte oplevering is in het voorjaar van 2020. Dit moment zullen we met bewoners vieren.

De kennis die we met deze woningen opdoen, wordt gebruikt bij de bouw van nog 15 grondgebonden woningen.

Waterkringloop

Voor het realiseren van de waterkringloop wordt al het hemelwater in het plangebied verzameld op locatie en drinkwater van gemaakt. Hiertoe wordt medio juni gestart

Lees verder »
Scroll naar top