SUPERLOCAL

Super Circular Estate

Circulaire gebiedsontwikkeling in Parkstad Limburg

Eurocommissaris Dubravka Šuica bezoekt Kerkrade

Op vrijdag 7 februari was de uit Kroatië afkomstige Dubravka Šuica, vicevoorzitter van de Europese Commissie voor Democratie en Demografie, in Kerkrade. Ze kwam hier om kennis te nemen van de regionale aanpak van de demografische ontwikkelingen zoals vergrijzing, ontgroening en afname van de bevolking. Later dit jaar komt zij met een actieplan voor EU regio’s die kampen met deze problematiek. In Kerkrade wilde zij zich oriënteren en laten inspireren. Daarvoor bezocht zij locaties in Kerkrade waar deze aanpak zichtbaar is. Ook sprak zij met mensen die vanuit hun professie dagelijks bezig zijn antwoorden te formuleren op vraagstukken zoals de stijging van de gemiddelde leeftijd van de bevolking en de daarbij horende grotere zorgvraag. Ook komt daar de preventieve kant bij kijken, door te investeren in onderwijs en het stimuleren van een gezonde levensstijl.

Het bezoek startte in het Continium Discovery Centrum in Kerkrade. Vervolgens bracht het gezelschap een kort bezoek aan het project SUPERLOCAL waar te zien is dat slopen van overbodige en verouderde (hoog)bouw ruimte geeft om te bouwen aan kwaliteit. In dit project komen sloop, vervangende nieuwbouw én de verbetering van de woonomgeving samen in een experiment van circulair en duurzaam bouwen. Dit project is mede mogelijk gemaakt met een EU subsidie uit het Urban Innovative Actions programma.

Daarna werd ’t Westhoes in de Kerkraadse wijk Heilust bezocht. Deze wijk heeft in de afgelopen 10 jaar een enorme transformatie ondergaan. Door de integrale aanpak van het hele gebied waar hoogbouwflats en woningen zijn gesloopt en er nieuwe en betere woningen voor terug zijn gekomen, met veel ruimte voor groen en aandacht voor duurzaamheid en ontmoeting is de leefbaarheid er enorm op vooruit gegaan. In ’t Westhoes, gebouwd in een voormalige kerk en nu in gebruik als moderne multifunctionele accommodatie, ontmoette de Europees commissaris diverse personen die vanuit hun achtergrond vertelden over de aanpak van demografische uitdagingen in de regio. Dit waren David Jongen (voorzitter Raad van Bestuur Zuyderland), Ryszard Kruszel (Voorzitter College van Bestuur Onderwijsstichting Movare) en Wiel Beijer (geboren en getogen in Heilust en voormalig journalist van De Limburger).

Na de bijeenkomst had mevrouw Šuica in ’t Westhoes nog een gesprek met Raymond Knops, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Scroll naar boven

Om deze website goed te laten werken maken we gebruik van cookies.