SUPERLOCAL

Super Circular Estate

Circulaire gebiedsontwikkeling in Parkstad Limburg

Circulaire woningen

De drie circulaire proefwoningen zijn een experiment om te achterhalen of we woningen kunnen realiseren van ten minste 90% uit het projectgebied afkomstige hergebruikte materialen. Nieuwe materialen die worden toegepast zijn bio-based (plantaardig). De woningen moeten voldoen aan de huidige woonstandaarden.

Expogebouw als basis

De kennis die is opgedaan bij de realisatie van het bouwkundige experiment Expogebouw dient als basis voor de ontwikkeling van de proefwoningen. De ambitie voor de drie woningen is nog hoger dan het Expogebouw, met als grootste uitdaging om van de materialen uit de flats daadwerkelijk bewoonbare huizen te realiseren. Met name de financiële haalbaarheid, de uitstraling van de woningen, isolatie en de wind- en waterdichtheid is ambitieus.

De betrokken sloper Dusseldorp en aannemer Bouwbedrijven Jongen hebben de technieken achter het uithijsen van betonnen casco’s verder ontwikkeld. De basis van het Expogebouw waren drie uitgehesen elementen ter grootte van een kwart appartement. Begin 2019 worden volledige appartementen uit de flat aan de Jonkerbergstraat gehesen. We streven ernaar om de casco’s en vloeren en wanddelen uit de flat her te gebruiken, zelf recycle beton en stenen op locatie te maken.

Drie typen circulaire woningen

De drie woningen, waarmee vijf verschillende recyclemethodieken worden getest, hebben een oppervlakte van respectievelijk 40 m² en twee keer 74 m². De varianten met een oppervlakte van 74 m² dienen als basis voor de ontwikkeling van andere grondgebonden woningen in het projectgebied. De kleinere woning is met name bedoeld als voorbeeld voor doorontwikkeling in grote (Europese) steden, die oplossingen zoeken voor schaarste in woonoppervlakte.

Alle woningen komen op een fundering die gemaakt is van op locatie gemaakt recycle beton.

Betonlook

Woningoppervlakte: 74 m²
Kenmerk: Betonlook woning

Methode: De basis van de woning is een uit de flat gehesen appartement. De woning wordt aangevuld met van gerecycled beton gemaakte bakstenen blokken. De buitengevel van deze testwoning wordt gemaakt van gemetselde betonblokken, die bij de sloop van de flat aan de Ursulastraat vrijkomen. De kozijnen worden gemaakt van hout uit de flat. Ook de dakconstructie wordt van hergebruikt hout gemaakt. De woning ontvangt energie van energetisch vernieuwende zonnepanelen. De woning wordt geïsoleerd met een biobased materiaal.

Metselwerk

Woningtype: 74 m²
Kenmerk: Metselwerk woning

Methode: Ook bij deze woning is de basis een volledig appartement dat uit de flat is gehesen. Het geraamte van de woning wordt ook hier aangevuld met van gerecycled beton gemaakte bakstenen blokken. Wanden en vloerdelen uit de flat worden hergebruikt. De buitenwand van de woning wordt gemaakt van hergebruikte metselstenen uit de flat. De kozijnen en dakconstructie worden gemaakt van hergebruikt hout uit de flat. De woning krijgt energie van zonnepanelen.

Recyclebeton

Woningtype: 40 m²

Hergebruik: Deze woning is gemaakt van recyclebeton. De buitenmuren en dragende binnenmuren zijn gegoten van op locatie gemaakt recyclebeton. Het dak is demontabel en wordt afgewerkt met leisteen uit de regio. Aan de binnenkant wordt het dak afgewerkt met binnendeuren uit de flat.

De laatste updates over de circulaire woningen

Bouwteam circulaire woningen

De realisatie van deze circulaire testwoningen wordt gesteund door het UIA fonds en Provincie Limburg.

Scroll naar boven

Om deze website goed te laten werken maken we gebruik van cookies.