SUPERLOCAL

Super Circular Estate

Circulaire gebiedsontwikkeling in Parkstad Limburg

Bewoners nemen hun intrek in flat SUPERLOCAL

Een nieuwe mijlpaal voor het SUPERLOCAL-project: na de vijftien grondgebondenwoningen en de Feniks-3 proefwoningen, is het nu tijd voor de oplevering van de flat aan de Voorterstraat.

De komende weken krijgen steeds meer bewoners hun sleutel en kunnen ze aan de slag met verven, vloeren leggen en verhuizen. Een spannende tijd voor hen. Onder in het gebouw ligt het zogenaamde Superlokaal, dat naar verwachting in het voorjaar opengaat. Dit is een ontmoetingsruimte voor de bewoners van de flat, maar zeker ook voor de buurt! We hopen dan ook zeker dat veel buurtbewoners een kijkje komen nemen.

Openbare ruimte

Het gebied is nog niet helemaal klaar. De werkzaamheden aan de flat hebben langer geduurd dan voorzien. Dit heeft helaas ook gevolgen voor de werkzaamheden aan de openbare ruimte, omdat we in de winter met andere, ongunstigere, weersomstandigheden te maken hebben. En bij zaken als betonstorten en aanbrengen van betrating zijn we erg afhankelijk van het weer. We doen er vanzelfsprekend alles aan om de werkzaamheden zo snel als mogelijk te voltooien. De komende maanden wordt dan ook hard doorgewerkt aan de openbare ruimte.

De volgende werkzaamheden zullen in de periode tot eind april plaatsvinden (onder voorbehoud van de weersomstandigheden):

 • Betonstort voor de parkeerplaatsen
 • Betonstort voor de opgang van het parkeerdek
 • Hekwerken plaatsen voor het parkeerdek.
 • Aanbrengen bestratingen nabij en rondom de flat
 • Aanbrengen bestratingen nabij de grondgebonden woningen
 • Aanbrengen diverse bestratingen nabij trafo en ondergrondse container
 • Verwerken van grond rondom nieuw aangebrachte bestratingen
 • Vullen van kerende voorzieningen (schanskorven)
 • Vervolmaken van de inlaatconstructie van de Waterfabriek
 • Realiseren van de regenwaterbuffer/wadi nabij de waterfabriek
 • Spitten van het middenterrein als voorbereiding op inzaaiwerkzaamheden in de maanden april/mei
 • Later dit jaar zullen we samen met de bewoners en omwonenden nog uitgebreid stil staan bij de afronding van het hele project. 

Later dit jaar zullen we samen met de bewoners en omwonenden nog uitgebreid stil staan bij de afronding van het hele project.

Scroll naar boven

Om deze website goed te laten werken maken we gebruik van cookies.