Het project SUPERLOCAL

De projectlocatie SUPERLOCAL in Bleijerheide is uniek in Nederland, op een steenworp afstand van de Duitse grens. Een groter contrast is niet denkbaar. Hier stonden tot voor kort vier immense hoogbouwflats met elk 100 woningen. Een erfenis uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Vanwege de krimp is één flat inmiddels gesloopt. In 2017 volgt de sloop van nog een flat.
De flats en het omliggende gebied worden op duurzame wijze aangepakt. HEEMwonen, de gemeente Kerkrade en IBA Parkstad werken samen aan een methode om het materiaal dat bij sloop vrijkomt ter plekke opnieuw te gebruiken voor de bouw van ruim 100 betaalbare sociale huurwoningen.
De aanwezige kwaliteiten, zoals het groen, het prachtige uitzicht en de woningplattegronden, worden ook hergebruikt.

 

 

 

 

 

Duurzaam alternatief

Wij werken nauw samen met onderzoeks- en onderwijsinstellingen zoals RWTH Aachen​ en TU Eindhoven, en met partijen zoals Maurer United Architects, Volantis, Volker Wessels en Dusseldorp.
Tegenwoordig gaat alles ‘snel’, moet alles ‘meer’ en is alles ‘global’. Wij willen juist inzetten op ‘rustig, minder en lokaal’. Het projectgebied wordt een soort openluchtfabriek: er komt een denkbeeldige muur omheen waarbinnen het bruikbare materiaal en overige zaken met waarde opnieuw worden ingezet bij de gebiedsontwikkeling. Zorgvuldige afweging moet leiden tot minder, maar kwalitatief hoogwaardige woningen (het gaat immers om een krimpregio) en behoud van materialen en waarden. Een ontwikkeling die de lokale economie in Kerkrade-Oost versterkt.
Zo biedt het project SUPERLOCAL een duurzaam alternatief dat recht doet aan het verleden.

De locatie

De projectlocatie vindt u in Bleijerheide (Kerkrade-Oost). Meer specifiek gaat het om de flats aan de Ursulastraat, de Jonkerbergstraat en de Voorterstraat. De flat aan de Ursulastraat wordt in 2017 op een duurzame manier gesloopt.

lees meer

Omwonenden

Ben u omwonende? Dan bent u misschien wel geïnteresseerd in de plannen die wij op dit moment aan het ontwikkelen zijn. Of wilt u graag mee-participeren in het traject?

Meer informatie hierover vindt u hier.

lees meer

Resultaten

Het SUPERLOCAL-project is een open source project. Dat wil zeggen dat we de kennis die we opdoen graag willen delen. De resultaten tot nu toe vindt u hier.

lees meer

Locatie van het project SUPERLOCAL

Het project is gelegen in Kerkrade-Oost, in de buurt Bleijerheide. Via de onderste map en routeplanner kunt u de locatie bekijken via satelliet en streetview.